Grunt to bunt!

Temat: Radna uprzywilejowana
A ja jestem niemal pewien, że Gazeta podała informacje nieścisłą. Za[ewne sąd
postepowania nie umorzył, ale je UMORZYŁ WARUNKOWO, co oznacza, iz sąd uznając,
że oskarżona dopuściła się zarzucanego jej przestepstwa nie skazuje jej, ale na
okres próby warunkowo umarza i nakłada na nia określone obowiązki, no zapłaty
swiadczenia pieniężnego na rzecz stowarzyszenia lub organizacji społecznej albo
instytucji świadczacej pomoc osobom pokrzywdzonym w wypadkach drogowych, a
ponadto, jak wynika to z artykułu orzekła zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych na okres 2 lat. W przypadku naruszenia nałożonych obowiązków sąd
podejmie warunkowo umorzone postepowanie i w konsekwencji z pewnością skaże
oskarżoną.
To tak dla ścisłości. Jesli dziennikarze nie odróżniają umorzenia postepowania
karnego od jego warunkowego umorzenia polecam zasięgnąć języka u najblizszego
adwokata, prokuratora albo sędziego orzekającego w sprawach karnych albo
przynajmniej zajrzec do jednego z wielu podręcznikow akademickich z prawa
karnego materialnego :-)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,769,35083061,35083061,Radna_uprzywilejowana.htmlTemat: Wstyd we wsi D.
To nie jest wina lokalnego społaczeństwa,to kolejna, ponura historia w której konsekwencje spadają na pokrzywdzonych, obrywa się dzieciom (macana ,dotykana) rodzicom (sami nie potrafią dać sobie rady z problemem dziecka), nauczycielom(nie potrafią podjąć właściwych działań, niektórzy z nich tracą pracę),prokuraturze (nie potrafi działać na styku kilku problemów i kodeksu karnego) a ew. sprawca: hi, hi, hi idzie "ćwiczyć szpagat' z dziewczynkami w sąsiedniej wsi..
Parę lat temu w kolejnej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (to nie tylko rozdawnictwo pieniędzy) pojawiła się idea tworzenia Ośrodków Interwencji Kryzysowej.
Miały to być specjalistyczne Ośrodki świadczące:
pomoc socjalną,(obszar wsparcia ofiary w komunikacji,kontaktach koniecznych do rowiązania problemu ( kryzysu),monitorowanie przypadku - co sie dzieje ze sprawą w poszczególnych instytucjach);
pomoc psychologiczną(praca z ofiarą, rodziną, otoczeniem - zrozumienie własnych emocji(obwinianie ofiary - woźna w tym przypadku);
pomoc prawna - zrozumienie( nie jest to takie proste dla przeciątnego zjadacza chleba, a zwłaszcza gdy dotknie go kryzys) i wykorzystanie przysługujących praw
Ośrodki Interwencji miały służyc pomocą wszystkim, którzy znaleźli się min. w takich jw.sytuacjach, miały zatrudnić ludzi którzy dysponują odpowiednią wiedzą,jak postępowac w takich sytuacjach i doświadczeniem, żeby pomóc a nie zaszkodzić prowadząc sprawę.I co? podczepione pod samorządy powiatowe powstały gdzie-niegdzie, niestety czasami to pokraczne potworki- doskonałe miejsce dla przydupasów lokalnych natabli ( jest gwarancja ,że nikogo ważnego nie ruszą- a sytuacje są czasami ..hmmm),albo ładuje się tam studentów,absolwentów na, hahaha 3 m-ne staże-gwarantuję,-tak naprawdę współczuję obu: podopiecznemu i _absolwentowi_jeśli jest inteligenty zdaje sobie sprawę,że wiedza teoretyczna,choćby na 5, zastosowana wprost, może wręcz zaszkodzić.
TU nie ma co czekać na lepsze czasy, takie Ośrodki ze specjalistyczną kadrą( trudną do ruszenia- sama szukam pracy od roku więc, wiem coś o tym)) powinny powstawać w całym kraju i to pod egidą ministerstwa, Boże broń samorządów lokalnych (sprawca: hi, hi, hi idzie "ćwiczyć szpagat' z dziewczynkami w sąsiedniej wsi..)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,521,16059040,16059040,Wstyd_we_wsi_D_.html


Temat: A. Kosztowniak: argumety przeciwko
A. Kosztowniak: argumety przeciwko
Przedstawiam poniżej moje argumenty przeciwko tej kandydaturze. Jeśli ktoś ma
ochotę proszę dopisac swoje. Jeśli ktoś ma RZECZOWE argumenty za proszę także
podać. Proszę o formę zwięzłą i w miare obiektywną. Proszę o nienadużywanie
dużych liter.

1. Brak doświadczenia w pracy samorządowej.

2. Brak wyrażnych sukcesów zawodowych, świadczących o wybitnych zdolnościach w
jakiejś dziedzinie: np. pozyskiwaniu funduszy europejskich.
W jednym z wątków wykazałem pomyłkę proceduralną (za które odpowiedzialny jest
AK) która doprowadziła do unieważnienia przetargu finansowanego ze srodków UE.

3. Minusy charakteru:
- AK zapisuje się do PiS dopiero w momencie ich wygranej w wyborach
parlamentarnych - typ karierowicza
- AK nie potrafi prowadzić publicznej dyskusji, dochodzi nawet do sytuacji
kiedy na pytania musza odpowiadac jego pryncypałowie, jak np. Suski
- mało wyrażny, brak charyzmy
- zalezny od partii z ramie której statuje, wróży to przekładanie interesow
partyjnych ponad interesy miasta którego miałby być prezydentem

4. Startuje z ramienia partii, która jak do tej pory dała się poznac bardziej
jako element destrukcyjny i wprowadzający podziały społeczne niz budujący.

5. Pozwala swojemu protektorowi na publiczne głoszenie prawie jawnych gróźb
pod adresem miasta i regionu, sugerującemu, że w przypadku nie wybrania
kandydata PiS miasto będzie miało duże problemy.

6. Chwalac sie radomskim pochodzeniem i pracując w PUP-ie, jak wykazał test
wiedzy dla kandydatów, popisał się żenujacym brakiem wiedzy w tematyce
bezrobocia w regionie, co jest wykładnikiem zaangażowania we własną prace a to
moze dac poglad na temat przyszłego zaangazowania w pracę UM.

7. Sugeruje czystki personalne w instytucjach publicznych, przykład z
podobnych działań PiS na szczeblu centralnym moze sugerować, że będą to
działania personalne (prywata) i polityczne (spłata długów wyborczych). Jak
pokazały tez przykłady podobnych czystek przeprowadzonych przez PiS w
samorządach zwolnienia o dziwo prowadziły do zatrudniania jeszcze wiekszej
liczby nieprzygotowanych do pełnienia obowiazków ludzi i powiekszania biurokracji.

8. Obawiam się, ze mgliste obietnice pomocy dla miasta od rzadu(PiS) są tylko
kiełbasą wyborczą i szybko zostana zapomniane.

9. Brak konkretnego programu, dużo ogólników, przypisywania sobie pomysłów
innych ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,472,52752051,52752051,A_Kosztowniak_argumety_przeciwko.html


Temat: ____________Pytam od lat jak Wam nie wstyd?_______
____Nie ma w Polsce społecz. obywatelskiego? A kto
(to i wiele innych "pionierskich" stwierdzeń dowodzi, ze jesteś
na pierwszej linii anty-PiSowego frontu ideologicznego - tyle, ze
wspomagany Pogodzoną Zjednoczoną Partią Rysia7 nie możesz sobie
poradzić z 1 prywatnym emerytem, nieudacznikiem i PO-papranym
Aquanetowymi komplementami)

Nie ma spontanicznych akcji pomocowych? Nie ma lokalnych społeczności
walczących z kacykami post-PZPR w Spółdzielniach Mieszkaniowych?
Zbiórek na pomoc osobom ubogim; odzieży, żywności, opału?
Nie jadłodalni społecznych? prywatnych kół przygotowujących gorące
posiłki dla dzieci szkolnych? Organizowania obchodów
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem? Środowiskowego Domu
Samopomocy? gminnych i kościelnych instytucji i organizacji
świadczących pomoc najuboższym? Nie ma księży, zakonnic
udzielających i organizujących pomoc nie tylko w Polsce ale na CAŁYM
ŚWIECIE? poradnictwa prawnego, psychologicznego na rzecz osób
ubogich i wykluczonych społecznie? Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”?
aktywnych form pomocy skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych?
itd. itp.

W kraju gdzie w czasie najgorszego Breżniewowego komunizmu,
podzcas gdy świat pławił się w szukaniu przyjemności w deprawacji i
wynaturzeniu -
powstał pomimo represji i tajnej policji NAJWIĘKSZY SAMORZĄDNY<
OBYWATELSKI RUCH?

Ty jednak upadłęś na głowę z ANTYPOLSKOŚCIĄ!!!!!
W najgorszym wydaniu!

A cios jaki został zadany przez tych, których tu bronisz
-temu społeczeństwu stanem wojennym?

Bezprzykładny w Europie! I to społeczeństwo, zdołąło się wydźwignąć
i organizować - pomimo łąjdackich ZDRAD< OGRABIENIA MATERIALNEGO,
DEZORGANIZACJI GOSPODARKI< SŁUZBY ZDROWIA< INFRASTRUKTURY

- veto na opłaty dla TiR, veto na dezubekizację i dekomunizację
"nocna zmiana" veto prezydenta przez 10 lat a potem TK?

Ty jesteś Rysiu7 jednak chory na głowę!
Wszędzie widzisz czychających wysłanników Watykanu
- już zjedli Ci musk!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,13,70537173,70537173,_Pytam_od_lat_jak_Wam_nie_wstyd_.html


Temat: przyrodnie rodzeństwo
Polecam najpierw konsultacje ze specjalistami
Witam,
problem jest złozony dotyczy wielu obszarów m.in. na styku: prawa, psychologi,
pomocy społecznej etc.
dlatego polecam najpierw specjalistyczne, bezpłatne konsultacje celem zebrania
potrzebnych informcji na ten temat.

Polecam:

1.Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

0 - 801 - 1200 - 02
Oferta telefonu Niebieska Linia skierowana jest do:

osób doznających przemocy w rodzinie,
osób stosujących przemoc wobec bliskich,
świadków przemocy domowej.
Do zadań telefonu Niebieska Linia należy:

udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym,
poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie,
edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w
rodzinie,
kierowanie do lokalnych placówek dla osób uwikłanych w przemoc domową,
interwencje w odpowiednich instytucjach.

Polecam też kontakt

2.Pomarańczowa linia

(pomoc rodzicom, których dzieci piją)

0 801 140 068

2.Narkotyki

(informacja, porady, wsparcie)

3.0 801 199 990


4.Polecam też w sprawie konsultacji prawnej kontakt z
Fundacja Ruch Pomocy Rodzinie - Warszawa
(0-prefiks-22) 621 03 67
od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-19:00
Porady telefoniczne: psychologiczne, medyczne, prawne. Możliwość umówienia się
na spotkanie z psychologiem, lekarzem. Na podstawie zgłoszeń telefonicznych
udzielana jest także pomoc socjalna: żywność, ubrania.


5.Towarzystwo Interwencji Kryzysowej - Kraków
(0-prefiks-12) 431 15 59
Prowadzi dyżur telefoniczny dla ofiar przestępstw, u których pojawiły się
poważne problemy psychologiczne i zdrowotne w związku z doznanym
pokrzywdzeniem. Konsultacje prawne, interwencja kryzysowa, pilotowanie wśród
innych instytucji świadczących pomoc medyczną i psychologiczną, wspieranie w
staraniach o uzyskanie odszkodowań.
Dyżur od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00, telefon: (0-prefiks-12)
431 15 59, e-mail: againsthate@poczta.onet.pl

POZDRAWIAM
ŻYCZĘ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
LEKSHEY

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,210,15939386,15939386,przyrodnie_rodzenstwo.html


Temat: dziecko do klubiku przychodzi z siniakami
Droga klubikowa mamo,
Twoje rozważania.... nie tędy droga, to nie Ty decydujesz czy
dziecko jest zaniedybawne, maltretowane,molestowane - to zadanie
prokuratury. Pozwolę sobie przytoczyć Ci akty prawne , które
obowiązują każdego z Nas, a w szczególności osoby, które podjęły się
bardzo ważnego zadania - prowadzenia placówek ( nie istotne czy są
to klubiki małego dziecka, żłobki, przedszkola prywatne , państwowe,
czy samorządowe) świadczących usługi na rzecz najmłodszych.
Kodeks postępowania karnego:
Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa
ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym
prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się
odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z
urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub
Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia
organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez
ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia
śladów i dowodów przestępstwa.
Kodeks postępowania cywilnego:
Art. 572. § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające
wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim
sąd opiekuńczy.
§ 2. (521) Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na
urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach,
komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach
Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz
organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub
osobami psychicznie chorymi.
Art 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005:
Art. 12.
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych
powzięły
podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec
członków
rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub
prokuratora.

Po raz drugi proponuję Ci moją pomoc. Numer telefonu znasz.

Pomogę Ci zredagować pismo do Sądu Rodzinnego o wgląd kuratora w
sytuację rodziny,a nie o pozbawienie władzy rodzicielskiej - bo nikt
z Nas ( oprócz Sądu) nie ma takiej mocy sprawczej.
Powiem Ci też co należy do Twoich obowiązków jako osoby prowadzącej
działalność świadczącą usługi na rzecz dzieci.

Agnieszka Filipowicz
Kierownik żłobka przy ul. Nowy Świat w Warszawie
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,646,81660027,81660027,dziecko_do_klubiku_przychodzi_z_siniakami.html


Temat: 5 latek nie potrafi odpowiadać na pytania
ania999958 napisała:

> Mój synek faktycznie dopiero pierwszy raz poszedł do
> przedszkola.
> Najcześciej
> przebywał własnie wśród dorosłych w zasadzie nigdy nie umiał się
> bawić z dziećmi dlatego właśnie tak jak napisałaś może kontakty
> społeczne z dziećmi są trudne dla niego.
> Był do tej pory sam.Od 3 m-
> cy ma siostrę.

Przede wszystkim trzeba zrozumieć dziecko.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy nastąpiła w jego życiu zmiana: urodziła się
siostra i poszedł do przedszkola.

Dla niego to prawdziwa rewolucja:
1. Był jedynakiem, teraz rodzice muszą dzielić czas i uwagę między dwoje dzieci.
Synek nie jest już najważniejszy.

2. Był najmłodszy w rodzinie, więc naturalnie - "malutki", dziecinny.
Teraz jest ten starszy, i nagle wymaga się od niego pewnej dojrzałości, choćby
na marę 5 lat.

3. Był wśród swoich, teraz jest wśród "obcych", bo przedszkole, to środowisko
pozadomowe.

4. Chował się wśród dorosłych, poznał ich zwyczaje i reakcje. Teraz przebywa z
dziećmi. Dzieci to naprawdę inna cywilizacja.

Dziecko nagle znalazło się w innym świecie, wśród innych ludzi, gdzie panują
inne, niż poprzednio zasady. Wszystko jest inne.
Czuje się zagubiony.
Trzeba mu pomóc odnaleźć się na tej przymusowej, ale przecież koniecznej
"emigracji".

Co do wychowawczyń w przedszkolu, to bywają różne - rzadko złośliwe,
najczęściej bezradne.
Zapewne zastanawiasz się, czy zwrócić się o pomoc do fachowca - psychologa,
lub pedagoga. Kiedyś to nie było "modne", to znaczy hasło psycholog oznaczało,
że są poważne problemy. Teraz należałoby psychologa traktować jako instytucję
świadczącą pomoc, wsparcie w codziennych kłopotach.
Skąd młoda, niedoświadczona matka ma wszystko wiedzieć, wszystko rozumieć? "A
on się uczył i szkolił na to!"
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,575,71693855,71693855,5_latek_nie_potrafi_odpowiadac_na_pytania.html